אייל חי

אנחנו מייצרים ווינרים
בכדורגל ובחיים

ביטחון

מטרות

הרגלים

תודה ששיתפתם ועזרתם לעוד שחקן להגיע למצוינות!